Štampač za taksimetre

“Termički printer papir 57mm, 24 cif/red, brz i tih.”

Bluetooth modul

“Omogućava konekciju ka različitim uređajima. Softveri rayvijeni u saradnji sa našim partnerima.”

Relejna kutija

“/”

Radno Vreme

Ponedeljak-Petak 08h - 16h Subota 08h - 14h

Vesti

Aktuelne novosti iz servisa

Naši partneri

Servisna mreža naših proizvoda