Elektronika digitalnog taksimetra smeštena je u retrovizor što obezbeđuje odličnu vidljivost taksimetra sa svih sedišta u taksi vozilu. Ogledalo je zatamnjeno i postavlja se na postojeći retrovizor u vozilu. Jednostavan za korišćenje, pouzdan u radu. Ugrađen časovnik sa datumom, 6 cifara za cenu vožnje, 4 cifre za dodatak, 1 cifra za tarifu. Pozadinsko osvetljenje teksta, regulacija intenziteta cifara i teksta, štampanje totala i trip-a, štampanje računa sa informacijama o početku i završetku vožnje, pređenom putu, ceni vožnje, visini naplaćenog dodatka, umanjenje cene za visinu bonusa, informacije o visini uračunatog poreza kao i informacije o vlasniku taksi vozila i taksi udruženja.

Radno Vreme

Ponedeljak-Petak 08h - 16h Subota 08h - 14h

Vesti

Aktuelne novosti iz servisa

Naši partneri

Servisna mreža naših proizvoda