Fizička specifikacija
Dimenzije
Konstrukcija
290(D) x 90(V) x 24(Š)mm
Lak, izdržljiv polycarbonate/ABS
Displej
Tip
“Tarifa”
“Cena”
“Dodatak”
11-to segmentni displej
1 segment
6 segmenta
4 segmenta
Prekidači
Funkcije
“Slobodno”
“Zauzeto”
“Plaća se”
“Podešavanja”
“Taxi tabla”
“Uključeno / Isključeno”
Tarife
Broj tarifa
Promena tarifa

do 8 programabilnih tarifa
Manuelno prebacivanje tarifa:
Pritiskom na dugme
Napajanje
Napon
10-15 V
Servisne funkcije
Programiranje


Baždarenje / Overavanje

Žigovi

Serijski brojevi
Programiranje je moguće pomoću morula i softvera za programiranje.
Pomoću modula je moguće programirati željenu strukturu tarifa u taksimetar.
The G4 Taximeter has an inbuilt function to make calibration quick and easy.
Baždarenje obićno traje oko 15-ak minuta i može biti obavljeno i na terenu.
Svaki taksimetar je zaštićen sigurnosnim plastičnim žigom
Overavanje taksimetara državnim žigom je moguće na zahtev.
Jednistven serijski broj je ugraviran sa boćne strane taksimetra i interno je
upisan u memoriju uređaja.
Konekcija
Bluetooth konekcija
Konekcija ka štampaču

Garancija i servis
Garancija
Servis
1 Godina garancije
Servisi u servisnoj mreži
Pri kupovini dobijate
Taksimetar minitax ++ V5
1 x Elektronika i neophodni kablovi
1 x Relejna kutija
Uputstvo
Pre-programiran po vašoj specifikacijiRadno Vreme

Ponedeljak-Petak 08h - 16h Subota 08h - 14h

Vesti

Aktuelne novosti iz servisa

Naši partneri

Servisna mreža naših proizvoda