TP-01

“Termički printer papir 57mm, 24 cif/red.”

“Napajanje 12 V.”

“Velika brzina štampe: 30 – 35 mm/sec ”

“Laka zamena papira ”

“Jednostavno programiranje - mogućnost ubacivanja logo-a taxi firme. ”

“Visok stepen zaštite programiranih vrednosti.“

“Mogućnost implementiranja sa minitax ++ V5

i novim tipom taksimetra minitax V10“

Radno Vreme

Ponedeljak-Petak 08h - 16h Subota 08h - 14h

Vesti

Aktuelne novosti iz servisa

Naši partneri

Servisna mreža naših proizvoda